Có thể làm chung một bộ hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện pháp luật của công ty không?

Có thể làm chung một bộ hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện pháp luật của công ty không? Anh chị cho tôi hỏi: tôi đang làm hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện...

Hỏi 
 
Anh/ chị cho tôi hỏi:
 
1.Tôi đang làm hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện pháp luật của công ty, tôi có thể làm chung một bộ hồ sơ (biên bản họp hội đồng cổ đông và biên bản thanh lý) được ko?
 
2. Theo Khoản 3 điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014, trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập cho người không phải cổ đông sáng lập phải được sự chấp thuận của cổ đông, vậy hợp đồng chuyển nhượng phải được lập trước hay sau khi cuộc họp đại hội đồng cổ đông xảy ra? Vì mâu thuẫn chỗ này nên tôi chưa thể hoàn tất hồ sơ đăng ký kinh doanh. Mong anh /chị giải đáp giúp. Chân thành cảm ơn!
 
Trả lời
  
Doanh nghiệp có thể cùng thực hiện nội dung thay đổi cổ đông sáng lập và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trong cùng một bộ hồ sơ.
 
Khoản 3 điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: "Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó". 
 
Do đó, sau khi đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chuyển nhượng để thay đổi cổ đông sáng lập thì cổ đông mới có thể chuyển nhượng.
 

 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666


 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   X0TJMV
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

Biểu mẫu

Từ khóa liên quan

 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 22, Toà nhà số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow