Trường hợp nào cổ đông có quyền dự họp?

Trường hợp nào cổ đông có quyền dự họp? Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông...

 
Hỏi 
 
Nững trường hợp nào thì cổ đông có quyền dự họp?
 
Trả lời
 
Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
 
1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 
Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
 
2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
 
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 
b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 
c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
 
 
  
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   LTYTJW
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

Biểu mẫu

Từ khóa liên quan

 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 22, Toà nhà số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow